Family skiing in Les Arcs: on track for snow

I’m delighted I came across your site and was wondering if you or any of your readers can give me some advice about recruitment in France . I’m working for a company that is looking to expand into Montpellier and was wondering if anyone had any advice on the best places to advertise locally. We are looking for English speaking businessmanagers so any advice would be greatly appreciated. We’ve advertised on Linkedin and Monster.com but haven’t had much luck attracting the right applicants.

Публикувано в Uncategorized | 2 коментара

ИНФОРМАТИКАТА

 

Информатиката се заражда като самостоятелна наука от последната

 третина на ХХ век и от тогава насам, навлиза все по-бързо в живота на всеки

един човек ,без намерение това темпо да се забавя.В сегашното все по-

компютаризирано и информирано общество информатиката става неизменна

за всеки един модерен човек в развиващо се общество.В самият корен на думата

информатика стои и най-важният елемент на тази

наука,информацията,информацията е най-важният елемент в модерното

общество и аз бих си позволил да разглеждам информатиката не само като

наука свързана с компютърните технологии, но и като наука стремяща се да

достигне все по-високи нива на знание.

В самото начало науката информатика е била строго обвързана с

компютърните технологии,тяхното развиване и опростяване.В продължение на

много години с все по-бързото навлизане на персоналните компютри и

постепенното компютаризиране на обществото, информатиката се е

превърнала в неизменна част от модерното общество.В днешни дни тази наука

се е вплела дотолкова в обществото,достигайки до момент в който почти няма

човек който да не е поне основно запознат с нейните принципи и начини на

действие.Този темп не трябва,а и не дава признаци че ще

намалее.Информатиката започва все по-сериозно да бива изучавана от младото

поколение във все по-ранна възраст.

С навлизането на обществото в една изключително информирана и

компютаризирана ера информатиката започва да приема все по-голяма роля не

само в компютърните технологии ,но косвено подпомага ,с навлизането на

интернет и за по-бързото и ефективно разпространение на информацията в

наши дни.С достъпа до все повече информация модерният човек има възможност

да разшири свойте познания  за всяка една сфера от живота и света по начин

невъзможен преди това.В сегашното общество информатиката се свързва

повече и повече не само с технологиите,но и с възможноста за по-лесно и бързо

информиране.Информацията стои в основата на сегашната силно

компютаризирана ера и хората приемат информатиката ,не толкова като

наука свързана с компютрите,колкото наука свързана с информацията и

подпомагаща тяхната информираност.

В заключение бих добил,че информатиката е една от най-важните науки в

момента за човека живеещ в силно компютаризирано и информирано

общество.Тя се развива все по-бързо и темпото й в близко бъдеще не дава

признаци,че ще се забави.От наука започнала като силно специализирана в

сферата на компютърните технологии информатиката се е променила и е

достигнала фаза в която тя има все по-голямо значение за нас като източник и

средство за информация.В днешно време информатиката е синоним на

информирания човек,човекът  търсещ и нуждаещ се от все по-голямо количесто

информация.

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Публикувано в Uncategorized | 1 коментар